Nasjonalt kompetansesenter for stell av døde.

Thanatopraksis er en landsdekkende tjeneste for stell av døde under særlige omstendigheter. Vi utfører blant annet rekonstruksjon ved store skader og balsamering for transport / hjemsendelse.

Tap og traumatiske opplevelser kan gi tunge dager, også for helsepersonell.  Vi tilbyr samtale for etterlatte og debriefing av blålyspersonell. I tillegg driver vi undervisning av helsepersonell, utrykningsetater og elever ved videregående skole, linje for helsefag.

Vi anser alt arbeid vi utfører for å være forebyggende helsearbeid.

Stell av døde er stell av de som skal leve videre.

 
thorbjorn.jpg

thorbjorn.aass@gmail.com
Mobil: 915 91 043

kjell-2.jpg

kjell@svanholm.no
Mobil: 924 93 600