Thanatopraksis ledes av obduksjonstekniker Thorbjørn Aass.

Thorbjørn Aass er tidligere seksjonsleder ved St. Olavs Hospital i Trondheim, avdeling for patologi. Han har 25 års erfaring med rekonstruksjon og har bistått Kripos med identifisering etter store ulykker som Widerøe / Torghatten i 1988, Scandinavian Star i 1990 og Tsunamien i Thailand i 2005. Han har lang erfaring med debriefing og samtale med pårørende etter store ulykker.

 

 
Thorbjørn Aass

Thorbjørn Aass

Kjell Endre Bonesrønning

Kjell Endre Bonesrønning

 

Både Torbjørn Aass og Kjell Endre Bonesrønning er autoriserte thanatopraktikere.