Rekonstruksjon / gjenoppbygging av døde med store hodeskader.

Thanatopraksis er en landsdekkende tjeneste for rekonstruksjon / gjenoppbygging. Vi rykker ut på kort varsel.

Rekonstruksjon / gjenoppbygging lar familien ta farvel rundt en åpen kiste. Familien trenger å se den døde, også for å forstå at døden virkelig har inntruffet. Dette gjelder ikke minst ved store hodeskader. Store skader er som regel er et resultat av brå og voldsom død, og det er en ekstrem tilleggsbelastning for familien hvis de ikke får ta farvel ansikt til ansikt.

Rekonstruksjon for en åpen syning, eller bare for at den aller nærmeste familien skal få ta farvel, gir en riktig start på sorgprosessen.

I mange tilfeller dekkes kostnadene ved rekonstruksjon / gjenoppbygging av avdødes forsikring. Det viktigste unntaket er selvdrap, hvor familien betaler for arbeidet. Thanatopraksis kan gi en omtrentlig forhåndspris etter en beskrivelse av skadene.

Vi kan kontaktes av private, begravelsesbyråer og helsepersonell.

 

Brå død gir et langt sorgarbeid, og vi må anstrenge oss for å få til en forsoning.