Sorgarbeid for etterlatte / debriefing av blålyspersonell.

Den som har mistet et menneske i en stor ulykke eller ved selvdrap, trenger å få snakke om det som har hendt. Blålyspersonell utsettes av og til for ekstra store påkjenninger og kan ha behov for debriefing.

Døden har mange ansikter, også noen svært brutale. Dødsfall med store skader er en ekstrem tilleggsbelastning for familien. Profesjonelt blålyspersonell kan ha svært tunge dager etter store og vedvarende påkjenninger.

Thanatopraksis kan avmystifisere hendelsen og forklare hva som hendte med hver enkelt. Vi tilbyr stille samtale omkring skader og utbedring av skader. Erfaring viser at dette er hjelp til forsoning med det som har hendt.

Thanatopraksis har lang erfaring i å samtale med etterlatte etter brå død, og tilbyr samtale etter behov. Vi utfører debriefing av blålyspersonell.

 

En samtale kan bidra til å unngå et alvorlig traume etter en stor ulykke eller et selvdrap.