Undervisning av helsepersonell, utrykningsetater og elever ved videregående skole, linje for helsefag.

Vi vet å bedømme vårt publikum – undervisningen tilpasses sammenhengen.

Alt helsepersonell i Norge trenger kunnskap om dødsfall. Hva gjør vi når noen dør? Hva gjør vi først, og hva gjør vi sist? Hva gjør ved fremmedkulturelle dødsfall? I Norge dør de fleste mennesker på institusjon, så dette er viktig kunnskap.

Utrykningsetater kommer først til ulykkesstedet, og det er avgjørende at de vet noe om rekonstruksjon / gjenoppbygging. Deres adferd på ulykkesstedet gir føringer for vårt videre arbeid.

Elever som har valgt helsefag ved videregående skole trenger også et minimum av kunnskap om dødsfall. Vi bidrar med avmystifisering og faktisk kunnskap om praktiske gjøremål rundt dødsfall.

Ønsker du å diskutere et undervisningsopplegg for ditt arbeidssted, ta kontakt med oss på telefon … eller e-post…

 

Alle samfunn trenger å ha samtaler om døden gående.